Yaprak Anaokulu, bilimsel değerlerin ışığında şekillenen eğitim modeliyle…

- Öz güven duygusu ve karar verme becerisi güçlü

- Güçlü sosyal ilişki ve iletişim becerilerine sahip

- Yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş

- Amaçları doğrultusunda mücadele edebilen

- İç motivasyon kaynakları yüksek
 
- Başkalarına zarar vermeden haklarını koruyabilen
 
- Türkçeyi doğru kullanabilen
 
- İnsan, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı
 
- Duygusal zeka alanları ve empati yeteneği gelişmiş
 
- Bir üst öğretim kademesine her yönüyle hazırbulunuşluk düzeyi gelişmiş

…çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.