Yaprak Anaokulu, çağdaş ve bilimsel birikimleri esas alan, evrensel ve ulusal değerleri sentezleyen bir eğitim anlayışı ile hizmet vermektedir. Bu anlayıştan hareketle, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Okulumuzun amacı, öğrencilerimizi ilkokula en donanımlı şekilde hazırlamak ve ömürlerinin sonuna kadar kullanacakları bireysel becerileri kazandırmaktır. Dünya vatandaşı kimliklerine uygun olarak uluslararası ve yerel değerlerin ışığında çevre ve toplum sorunlarına duyarlı, empatik iletişim dili gelişmiş öğrenciler, bir üst öğrenim basamağında özgüveni gelişmiş ve kendini daha rahat ifade edebilen bireyler olmaktadır.

Hazırlık sınıflarımızda okuma yazma çalışmalarının yanı sıra düşünme, anlama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma ve değerlendirme becerilerini de geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda küçük kas gelişimini destekleyici çalışmalarla kalemi doğru tutma, doğru oturma, kâğıdı doğru kullanma alışkanlıkları gibi temel kazanımları da sağlamaya yönelik bir eğitim programı uyguluyoruz.

Gelişim Alanları

- Psikomotor Gelişim: Kaba motor ve ince motor becerilerin geliştirilmesini kapsar.
- Bilişsel Gelişim: Kavram, düşünme, dikkat, bellek, problem çözme, ilişki kurma vb. becerilerin geliştirilmesini kapsar.
- Dil Gelişimi: Sesleri tanıma, sesleri doğru şekilde ifade etme, Türkçe’yi kurallarına uygun kullanma vb. becerilerin geliştirilmesini kapsar.
- Sosyal ve Duygusal Gelişim: İlişki kurabilme, sürdürme, paylaşma, sorumluluk alma, kendini ifade etme, duygularını yönetebilme vb. becerilerin geliştirilmesini kapsar.
- Öz Bakım Becerileri: Yemek, tuvalet, temizlik, kendini koruma vb. becerilerin geliştirilmesini kapsar.

Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı

Okulumuzda, öğrenme ve öğretme süreçleri aşağıdaki anlayışlara dayalı olarak yürütülmektedir:
- Oyunla öğrenme
- Yaparak yaşayarak öğrenme
- Aktif öğrenme
- Proje tabanlı öğrenme

Yaprak Anaokulu Etkinlikleri

Zengin bir etkinlik takvimine sahip olan Yaprak Anaokulu’ndaki başlıca faaliyetler şunlardır:

- Portfolyo Sunumları
- Aile katılımı
- Çember Saati
- Haftanın Sorusu
- Haftanın Sınıfı
- Mutfak Etkinliği
- Minik Uzman Uygulaması
- Ne İdim Ne Oldum Uygulaması
- Kavram Çalışmaları
- Minik Öğretmen
- Sorumluluk Ödevleri
- Yaprak Gazetesi
- Sosyal Sorumluluk Projeleri
- Lider Kürsüsü
- Yaprak Deneyleri
- Yaprak Projeleri
- Konsept Günleri
- Haftanın Çocuğu
- Çevre Eğitimi
- Değerler Eğitimi
- Türkçe Dil Etkinlikleri
- Sanat Etkinlikleri
- Müzik Etkinlikleri
- Okuma ve Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri
- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler / Geziler
 
 Özel Günlerimiz
 
- Göster / Anlat Günü
- Oyuncak Günü
- Kitap Günü
- Puzzle Günü
- Müzik Günü
- Spor Günü
- Artık Materyal Günü