"Kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımı okul öncesi dönemde atılır.” gerçeğinden hareketle okullarımızda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, "gelişimsel rehberlik modeli”ne uygun olarak akademik danışmanımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak şu uygulamalar yapılmaktadır:

- Aile Danışmanlığı
- Veli Görüşmeleri
- Davranış ve Uyum Sorunları Takibi
- Eğitim ve Gelişimi Değerlendirme (aylık)
- Gelişim Değerlendirme Raporu (dönemlik)
- Anne-Babalar İçin İletişim Becerileri Eğitimi
- Anne-Baba Seminerleri
- Aile Paylaşım Grupları
- İlgi ve Yönelim Testi
- Okul-Aile İletişim Defteri
- Davranış Kartları Uygulaması
- Özgüven Geliştirme Destek Programı
- Çocuklarımızın Psikologlarıyla Randevuları Var
- Dikkat-Bellek Geliştirme Programı
- Duygusal Zekâ Geliştirme Programı
- Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri (scamper)